Derfor er fattigdom et problem

Fattigdom er et komplekst spørgsmål, der påvirker folk på vidt forskellige måder. På den ene side kan fattigdom defineres bredt som manglen på basale fornødenheder såsom mad, vand og husly. Denne enkle definition kan imidlertid ikke indfange de mange andre faktorer, der bidrager til forarmelse, herunder manglende uddannelse og adgang til sundhedspleje. Selv om det at være fattig næsten uundgåeligt betyder, at man har mindre materiel rigdom end andre i ens samfund, kan fattigdom desuden også påføre dem, der lever i fattigdom, psykologiske og følelsesmæssige skader. Når man overvejer spørgsmålet om fattigdom, er det vigtigt at huske på de sociale og økonomiske spørgsmål, der krydser hinanden, og som har indflydelse på, hvem der oplever denne tilstand og hvem der ikke gør det. I sidste ende må vi, fordi der er så mange komplekse forhold forbundet med fattigdom og dens indvirkning på enkeltpersoner, samfund og samfundet som helhed, bestræbe os på at finde måder at afhjælpe dens mange former på.